پایه اول پسرانه غیر دولتی فردوسی 3
این وبلاگ در نظر دارد مطالب مفیدی را در پایه اول در اختیار همکاران قرار دهد. 
قالب وبلاگ

ü      اهداف کلی درس :

-         آشنایی فراگیران با هوا و فواید آن برای موجودات زنده ( انسان و حیوان و ... )  

 

ü      اهداف جزیی درس :

1-     بتواند تصویر عنوانی را مشاهده و در مورد آن بحث و گفت و گو کند .  (صفحه 66)

2-     از طریق مشاهده ی تصاویر به وجود هوا پی ببرد و در مورد آن بحث کند و مثال هایی غیر از کتاب بگوید . (صفحه 67)

3-     با مشاهده تصاویر کتاب به کاربرد هوا در زندگی انسان پی ببرد و مثال هایی غیر از کتاب بگوید . (صفحه 68)

4-     در مورد آلودگی هوا احساس مسئولیت کند و به دیگران نیز هشدار بدهد . (صفحه 69)

 

ü      مقدمات (آماده سازی) :

آوردن وسایل مورد نیاز به کلاس مثل بادکنک ، بادبزن ، نایلون

ü      نقش معلم :

گروه بندی دانش آموزان بررسی فضای مورد نیاز ، آماده کردن وسایل مورد نیاز   

ü      نقشه راه ( ارایه درس ) :

 سلام و احوال پرسی حضور و غیاب و ...

ü      ایجاد انگیزه :

آوردن یک بادکنک بزرگ که پر از هوا باشد و به سمت بچه ها گرفته و هوای آن را خالی کنیم یا وارد شدن معلم با میله ی حباب درست کنی و حباب ها را پخش کردن روی دانش آموزان و بحث در مورد این که چه چیزی است که باعث این کار می شود .   

ü      ارزش یابی تشخیصی :  پرسش و پاسخ از تم قبلی 9   

تصویر عنوانی را مشاهده و درباره ی تصاویر با دوستان خود و معلم گفت و گو می کند . (صفحه 66)

با بادبزن و بادکنک هایی که از قبل به آن ها گفته شده بود بیاورند در گروه جابه جا می کنند و شروع به بادزدن و  باد کردن بادکنک خود می کنند .

با مشاهده تصاویر کتاب فایده های هوا برای زندگی انسان را نام می برد و مثال هایی غیر از کتاب نیز می زند و در مورد آن ها برای اعضای گروه و معلم بحث و گفت و گو می کنند .

ü      ایستگاه فکر  : آیا هوا به جانوران کمک می کند ؟

به فرگیران یک دقیقه فرصت داده می شود و از آن ها می خواهیم که چشم های خود را بسته و فکر کنند که هوا چگونه به جانوران کمک می کند و پس از اتمام وقت در مورد فکرهایشان با هم صحبت کنند و نماینده ی هر گروه برای کل کلاس با نظارت معلم بیان کند .   

 ü      علم و زندگی : آیا می دانید جارو برقی چه طور کار می کند ؟

امروز که به خانه می روند با دقت نگاه کنند و حتی کمی با جارو برقی کمک مادر خود کنند و با این کار از نزدیک کار کردن با جارو برقی را ببینند و سپس نتیجه ی خود را در کلاس به اعضای گروهش بگوید .

با مشاهده تصاویر کتاب درباره ی علل آلودگی هوا و ضررهای آن و راه های مبارزه با آن را بحث و گفت و گو کند .

هشدار : بعضی بیماری ها از راه هوا منتقل می شود . در مورد بیماری هایی که از راه هوای آلوده انتقال پیدا می کند توضیحاتی داده می شود بازی را نیز انجام داده و در مورد این که چه اتفاقی می افتد و نتیجه ی آن گفت و گو کنند .

ü        نکته ایمنی  :

 آن چه باعث آلودگی هوا می شود مثل آتش روشن کردن با مواد زائد و کاغذ های باطله و ... را به هیچ عنوان انجام ندهند .   

ü      ارزش یابی کیفی :

 پرسش و پاسخ استفاده از چک لیست آزمون عملکردی برای بعضی از صفحات مانند صفحه 67

ü      تعیین تکلیف :

یک برگه را به دو قسمت کن و یک طرف آن نقاشی یک هوای آلوده و یک طرف آن نقاشی یک هوای تمیز را بکشید و یا چیزهایی که باعث آلودگی هوا می شود را نقاشی کنید . در مورد چند بیماری که از راه هوای آلوده انتقال پیدا می کند ، تحقیق کنید . 

[ یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 22:52 ] [ گروه آموزشی پایه اول ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

  • کوه
  • بازیچه